Shërbimet

Për DS

Development Solutions kombinon përvojën e gjatë vendore dhe ndërkombëtare të ekipit dhe bashkëpunëtorëve profesionalë

Development Solutions është bashkim i profesionistëve që udhëhiqen nga parimi i qëndrueshmërisë sa herë që propozojnë, zhvillojnë dhe zbatojnë një ide a zgjidhje. Ne besojmë që Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së janë korniza më adekuate zhvillimore për t’i adresuar sfidat aktuale globale dhe lokale....
Lexo më shumë

Broshura e shërbimeve

Ekspertët

Pillars of National Development of Kosovo

The Republic of Kosovo is at an important stage for orientation of its development agenda towards European integration in all areas. Such a European development orientation comes naturally after...
Dhjetor 2018